Materiálové vlastnosti trubky

Mechanické vlastnosti (tažnost materiálu)

Mechanické vlastnosti trubky jako mez pevnosti a mez kluzu jsou důležité spíše pro určení, zda je ohýbací zařízení schopné ohnout danou trubku.

Pro samotný ohyb je velmi důležitým údajem tažnost materiálu. Zjednodušeně řečeno jde o údaj, jak moc lze materiál zatěžovat (ohýbat) než dojde k jeho porušení. Tažnost materiálu je získávána pomocí základní tahové zkoušky, udává se v % a čím vyšší hodnota tím lepší vlastnosti pro ohyb.

(výpočet pro určení požadované tažnosti trubky)

Tube Mechanical Properties Tube Weld Position

Chemické složení

Materiál resp. chemické složení trubky má rovněž vliv na volbu materiálů samotných nástrojů především z hlediska tribologie (tření, opotřebení, mazání). Více informací ohledně jednotlivých kombinací materiálů je uvedeno v kapitole věnované nástrojům.

Způsob výroby trubky

Způsob výroby, kterou byla daná trubka vyrobena, rozhoduje nejen o přesnosti samotné trubky, které je nutné zohlednit při konstrukci nástrojů, ale například velikost a poloha svaru má významný vliv na rozložení napětí a následný ohyb. Proto je doporučeno, pokud je to možné, umisťovat svar do neutrální polohy, kde se napětí blíží nule a svar tak v podstatě není namáhán tahem či tlakem.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close