Navíjení

Úplně nejrozšířenější z výše uvedených metod je navíjení (Rotary Draw Bending). Jde o nejuniverzálnější a nejpřesnější metodu ohýbání trubek.

Pomocí navíjení lze opakovaně vytvářet vysoce kvalitní ohyby a to i při ohybu tenkostěnných trubek na velmi malém poloměru ohybu (dokonce i pod 1D). To však vyžaduje adekvátní nástroje, které spolu s ohýbacím zařízením hrají klíčovou roli pro kvalitní a opakovatelné vytváření ohybu.

Navijeni - sestava

Samotný ohyb je realizován pomocí rotující matrice, ke které je připevněna trubka pomocí upínací čelisti dostatečným tlakem k navinutí trubky. Přítlačná lišta pak tlačí trubku do drážky matrice. Základní sada nástrojů je tedy tvořena Matricí (Bend Die), Přítlačnou čelistí (Clamp Die) a Přítlačnou lištou (Pressure Die).

Pro předejití možných defektů během ohýbání (zploštění průřezu, zvlnění na vnitřní stěně ohybu) je pro určité aplikace nutné použít stabilizační vnitřní Trn (Mandrel) a Vyhlazovač (Wiper Die).

Více informací o této metodě a především pak o nástrojích včetně mnoha souvisejících a užitečných informací naleznete právě v tomto průvodci ohýbání.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close