Mazaní

Pro zvýšení životnosti nástrojů je třeba řádně mazat – dochází ke snížení tření a odvodu tepla z místa ohybu. Volba vhodného gelu nebo kapaliny závisí na materiálu trubky a nástrojů, sériovosti výroby, na dalším zpracování a využití ohnutých trubek (např. na způsobu čištění na případném tepelném zpracování apod.) Důležitá je rovněž čistota samotné trubky před ohybem.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close