Nastavení a seřízení nástrojů

Při nastavení a seřizování nástroje je třeba dbát na to, aby byl systém stroj – nástroj – trubka dostatečně tuhý a nedocházelo tak k vibracím a posunům nástrojů z optimální pracovní polohy. Také neseřízený nebo poškozený stroj může ovlivňovat pracovní dráhy nástrojů čímž zvyšuje riziko poškození a snižuje jejich životnost.

Pro správnou funkci nástrojů je třeba dodržet postup pro základní nastavení:

  1. Před usazením jednotlivých nástrojů důkladně očistit jednotlivé připojovací části stroje.
  2. Nasadit matrici a důkladně očistit její povrch.
  3. Očistit povrch čelisti, nastavit výšku proti čelisti matrice a seřídit přítlačnou sílu.
  4. Očistit povrch přítlačné lišty, nastavit jeho výšku a přítlačnou sílu.
  5. Namontovat trn na tyč a správně nastavit (viz. Nastavení trnu).
  6. Vložit trubku, sevřít čelisti i přítlačnou lištu. Nasunout vyhlazovač, lehce dotlačit a odklonit asi o 1 stupeň od trubky. Vyhlazovač dotáhnout, uvolnit trubku a zkontrolovat vzdálenost špičky vyhlazovače od osy matrice (viz. Nastavení vyhlazovače).

Velikost přítlačné síly u přítlačné čelisti i přítlačné lišty by měla být vždy nejmenší možná, příliš velká síla způsobuje výrazně větší opotřebení a namáhání všech nástrojů a má rovněž nepříznivý vliv na samotný ohýbací stroj.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close