Vlivy na životnost a nastavení nástrojů

Obecně dochází při ohýbání k nežádoucím změnám na povrchu či rozměrech nástrojů, které jsou způsobené vzájemným působením funkčních povrchů nebo funkčního povrchu a média, které toto opotřebení vyvolává. Projevuje se odstraňováním nebo přemísťováním částic hmoty z funkčního povrchu mechanickými účinky.

Z hlediska životnosti nástrojů je důležité tyto nežádoucí změny snížit na nejnižší možné hodnoty a získat tak maximální možnou životnost jednotlivých nástrojů.

Faktorů ovlivňující životnost nástrojů je velké množství v závislosti na každém specifickém případu. Ovšem základní a hlavní faktory se dají rozdělit na čtyři oblasti: Nastavení a seřízení nástrojů, Přístup obsluhy stroje, Mazání, Materiál a kvalita trubek.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close