Glosář užívaných pojmů

CCW
Counter Clock Wise - levotočivé otáčení - proti směru hodinových ručiček. U otáčivého ohýbání směr pohybu otočného ramena.

CW
Clock Wise - pravotočivé otáčení - po směru hodinových ručiček. U otáčivého ohýbání směr pohybu otočného ramena.

CLH
Center Line Height - výška střední linie. U ohýbačky vzdálenost od spodku matrice ke středu trubkové drážky na matrici.

CLR
Center Line Radius - střední rádius ohybu trubky.

Carbide coating (Surfalloy)
Karbidový nástřik. Povrchová úprava čelisti a čelisti matrice pomáhající neprokluzování trubky.

Compound tooling
Skládané nástroje. Nástroje s velmi krátkým DBB (distance between bends - vzdálenost mezi ohyby) potřebují předchozí ohyb již zakomponovaný do čelisti a čelisti matrice. Tyto nástroje jsou drahé, ale mnohem praktičtější než případné nástroje s krátkým uchycením na matrici a krátkou čelistí.

DBB
Distance Between Bends. Vzdálenost mezi ohyby. Je vzdálenost mezi jednotlivými dvěma následnými body ohybu.

E-plane (Easy - way)
Týká se směru ohybu obdelníkových trubek. Trubka je do matrice umístěna vertikálně.

Galling
Nabírání jednoho materiálu na druhý z důvodu velkého tlaku a tření. Objevuje se při ohýbání nerezových trubek pomocí ocelového trnu nebo ocelového vyhlazovače a také při ohýbání hliníkových trubek pomocí nástrojů z Ampca. Můžeme tomu zabránit pomocí lepších lubrikantů, změny materiálu nástrojů či zpomalením otáčení ramene ohýbačky.

H-plane (Hard - way)
Týká se směru ohybu obdelníkových trubek. Trubka je do matrice umístěna horizontálně.

Integral grip
Integrovaná čelist matrice. Rovná část matrice sloužící k upnutí trubky (protikus k čelisti) končící bode ohybu.

ISR
Vnitřní rádius ohybu. Užívá se hlavně pro obdelníkové a čtveraté trubky. ISR = CLR minus polovina OD

Knurling
Rýhování (vroubkování). Povrchová úprava čelisti matrice a čelisti zabraňující proklouzávání trubky. Možné jemné i hrubší. Výhodou proti zoubkování je, že nedeformuje trubku ani na ní nezanechává viditelné stopy.

LIP
Přesah přes osu trubky. U nástrojů, kde je drážka v matrici a na vyhlazovači hlubší než polovina průměru trubky. Používá se pouze u nástrojů se západkou (Interlock) především v leteckém průmyslu. Minimalizuje otlačení tenkostěnných trubek od matrice.

Mandrel extractor
Vytahovač trnu. Hydraulický válec vysunující po ohybu trn z trubky. Nutný jen v případě, že ohýbáte pomocí trnu.

POB
Plane Of Bend. Rotace mezi dvěma ohyby, udává se ve stupních.

Pressure die assist
Podporovač přítlačné lišty. Hydraulický válec připojený k přítlačné liště tak, že ji tlačí zároveň s trubkou po celou dobu ohýbání. Snižuje tak riziko zhroucení tenkostěnných trubek a také napomáhá rovnoměrnějšímu rozprostírání materiálu, který se zhušťuje na vnitřní a ztenčuje na vnější straně ohybu. Je vhodný hlavně pro tenkostěnné trubky.

Radial growth
Radiální růst. Po zohnutí trubky trubka odskočí dozadu a její poloměr se zvětší. Bude větší než CLR matrice. Radiální růst je největší pro CLR, které je alespoň třikrát větší než O.D. trubky a při ohýbání tvrdších materiálů.

Reverse interlock
Reverzní západka. Nástroje se západkou jsou konstruovány tak, že vyhlazovač, čelist a přítlačná lišta zapadají do matrice. Použití hlavně pro velmi přesné ohyby (např. letectví) a velkoobjemové ohýbání.

Serration
Zoubkování. Povrchová úprava čelisti matrice a čelisti sloužící k zamezení proklouzávání trubky. Obvykle se používá pro nástroje s délkou čelisti menší než trojnásobek O.D. Očekávejte deformaci trubky a viditelné stopy po zoubcích.

Springback
Odskočení. Při ohýbání má materiál tendenci se vracet zpět do původní pozice a množství tohoto materiálu se nazývá odskočení. Závisí na ohýbaném materiálu a na CLR.

Tube ID
Vnitřní průměr trubky (Inside Diameter)

Tube OD
Vnější průměr trubky (Outside Diameter)

Wall factor
Stěnový faktor. Poměr OD trubky a síly stěny.

Wall
Síla, tloušťka stěny trubky.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close