Nastavení trnu

K úspěšnému ohybu vede pouze správné nastavení použitých nástrojů, základní kroky ke správnému nastavení trnu jsou následující:

  1. Nastavit trn podle tabulky (tabulku doporučených přesahů obdrží zákazník s trnem)
  2. Zkontrolovat kuličky, zda se všechny při ohnutí dotýkají drážky matrice.
  3. Kuličky i trn je nutné mazat.
  4. Trn vytahujte až po dokončení ohybu.

Toto nastavení je základní a je třeba provést jemné doladění až po optické kontrole ohybu trubky. Jemné doladění spočívá ve zmenšování vůle základního nastavení a následné kontrole ohybu. Nikdy nenastavujte kuličky na osu matrice může - dojít ke zlomení spojovacích článků. Po opotřebení části špičky trnu, trn pootočte.

Je-li trn nastaven příliš vpředu dochází k jeho prasknutí (obvykle v oblasti nejmenšího profilu), je-li naopak nastaven příliš vzadu dochází k velkému namáhání prvního spojovacího článku a jeho následnému poškození.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close