Princip a parametry ohybu

Zjednodušeně lze ohýbání popsat jako technologický proces, který se realizuje prostřednictvím vnějších ohybových momentů vyvolaných ohybovými silami od nástrojů.

Dochází tak k tahovému napětí na vnějším poloměru ohybu s následným ztenčováním stěny trubky a tlakovému napětí na vnitřním poloměru ohybu což vede k jejímu spěchování. Mezi těmito vrstvami je tzv. neutrální vrstva (osa), kde zůstává napětí rovno nule.

Princip Ohybu

K trvalému ohybu dochází, když vyvolané tahové napětí překročí mez kluzu materiálu. Zároveň však toto napětí nesmí překročit mez pevnosti materiálu (s tímto rovněž souvisí tažnost materiálu).

Rozložení napětí a poloha neutrální vrstvy závisí jednak na parametrech a materiálu trubky, ale i na použitém stroji a nástrojích, včetně jejich nastavení, a mnoha dalších vlivech. Toto rozložení napětí má významný vliv na ohýbanou součást. Vzhledem k tomu, že se jedná o ohyb dílů s otevřenou dutinou je ohyb trubek mnohem komplikovanější než například ohyb pásu plechu a dochází zde k mnoha defektům, které jsou iniciovány právě tímto rozložením napětí v ohybu.

Podrobnější informace o defektech, jejich predikci a zamezení vzniku naleznete dále v tomto průvodci.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close