Nejčastější příčiny neuspokojivých ohybů a jejich odstranění

Bending Defects

Odstranění poruch špatně ohnutých součástí

Během procesu ohýbání se může vyskytnout celá řada dalších defektů a problémů, které však pramení spíše ze špatné volby nástrojů, použití opotřebovaných nástrojů, špatného nastavení nástrojů i stroje, mazání, použitých materiálů a mnoha dalších vlivech.

Odstranění nejčastějších příčin při ohýbání trubek se věnuje tabulka v pravo.

Tabulky pro nastavení základních nástrojů jsou pak uvedeny v části Nastavení a seřízení nástrojů.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close