Materiál a kvalita trubek

Pro různé druhy materiálů trubek je třeba použít různé trny a vyhlazovače z příslušného vhodného materiálu. Při volbě špatné třecí dvojice dochází vlivem lokálního ulpívání materiálu k poškozování trnu, vyhlazovače i trubky a k provedení nekvalitního ohybu.

Platí, že se snižující se kvalitou trubek se zhoršuje také kvalita ohybu, která může vést až ke vzniku prasklin na povrchu trubky. Příčinou jsou obvykle horší tažné vlastnosti trubky (viz. Materiálové vlastnosti trubky).

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close