Volba nástrojů

Velmi důležitou součástí úspěšného ohybu je vedle ohýbacího zařízení správná volba a použití vhodných nástrojů. Správná volba vede ke kvalitního ohybu bez zásadních vad a nedostatků. Naopak špatná volba nástrojů vede ke vzniku defektů a vad, které mohou mít zásadní vliv na vzhled a především pak funkčnost součásti.

Základními vstupními parametry pro volbu nástrojů jsou údaje o ohýbané součásti a údaje o stroji.

Z hlediska součásti se jedná o geometrické parametry trubky (OD, WT, CLR, DOB popř. XYZ) .

Z hlediska stroje se především jedná o možnosti daného zařízení – tedy zda jde o jednopatrové (single-stack) či vícepatrové (multi-stack) zařízení, o možnostech uchycení jednotlivých nástrojů, ale i stáří a technický stav ohýbačky má vliv na návrh nástrojů a jejich cenu.

Zaměření a typ výroby má rovněž významný podíl na budoucí nástroje a to především z hlediska jejich přesnosti, tuhosti, funkčnosti, zaměnitelnosti a dalších požadovaných vlastností. Všechny tyto atributy jsou důležité pro návrh sady nástrojů a mají rovněž znatelný vliv na výslednou cenu.

Z těchto důvodů je důležité při volbě nástrojů uvážit, zda budou nástroje určeny pro sériovou nebo kusovou výrobu a především pak pro jakou aplikaci budou určeny. Například pro ohyb silnostěnné trubky na velkém poloměru ohybu budou postačovat standardní nástroje bez dalších úprav. Ale například při ohybu tenkostěnných trubek na velmi malém poloměru ohybu pro letecký průmysl je nutné použít nadstandardních (precizních) nástrojů, které jsou opatřeny speciálními úpravami jako je INTERLOCK nebo LIP.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close