Nastavení vyhlazovače

Stejně jako nastavení trnu je k dosažení úspěšného ohybu důležité nastavení vyhlazovače, základní kroky ke správnému nastavení vyhlazovače jsou následující:

  1. Upněte trubku do čelisti matrice a čelisti a přitlačte pravítkem.
  2. Ujistěte se, že je trubka opravdu upnutá v čelisti i pravítku.
  3. Jemně vsuňte vyhlazovač, až se špička dotkne matrice i trubky (nevtlačujte s použitím síly).
  4. Odkloňte patu vyhlazovače přibližně o 1 stupeň od trubky.
  5. Dotáhněte vyhlazovač k držáku. Znovu se ujistěte o pozici vyhlazovače a zkontrolujte, jestli si nástroje vzájemně nevadí, hlavně při velkém uhlu ohybu.

Povolte trubku, změřte vzdálenost špičky od osy matrice a porovnejte s tabulkou doporučených vzdáleností (tabulku obdrží zákazník spolu s vyhlazovačem). Aktuální míra se může od hodnot v tabulce lišit, ale to nemusí mít vliv na kvalitu ohybu.

Stejně jako u trnu je toto nastavení pouze základní a je třeba provést jemné doladění. až po optické kontrole ohybu trubky. Nikdy však nenastavujte špičku vyhlazovače na osu matrice = ulomená špička.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close