Přítlačná lišta

Přítlačná lišta udržuje konstantní tlak mezi trubkou a matricí během ohybu.

Přítlačná lištaJejí délka je dána poloměrem ohybu trubky (CLR) a maximálním úhlem ohybu (DOB). U většiny strojů se přítlačná lišta pohybuje spolu s trubkou ve směru ohybu a poskytuje tak nejlepší možnou podporu. U starších zařízení se lze setkat se stacionární přítlačnou lištou popřípadě i s několika rotačními válci umístěnými za sebou.

Podobně jako uchycení přítlačné čelisti se liší uchycení přítlačné lišty podle použitého zařízení. Jedním z nejčastějších způsobů uchycení je zavěšení přítlačné lišty ke stroji pomocí držáků a vedení pomocí unášejícího pera.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close