Trn

Stabilizační trn slouží jako vnitřní podpora ohýbané trubky a jeho úlohou je zamezit vzniku defektů jako je zploštění průřezu nebo zvlnění na vnitřním poloměru ohybu trubky.

Mandrel

Z hlediska výsledného ohybu je volba správného trnu zcela zásadní. Samotná volba typu trnu a případný počet kuliček pak záleží především na vnějším průměru trubky (OD), tloušťce stěny (WT) a poloměru ohybu (CLR), více o volbě nástrojů naleznete v Průvodci ohýbání. Dalším důležitým faktorem pro správnou funkčnost je pak samotné nastavení trnu.

 

 

 

Simple-Plug

Jednoduchý trn

Simple plug

This type of mandrel is suitable for strong walled tubes bent around a large radius.

 

Formed Plug Mandrel

Jednoduchý formovaný trn

Simple formed plug

This type is intended for similar applications as the simple plug, but the shaped part of the mandrel provides better support for the tubes on the outer radius of the bend.

 

Standard Mandrel

Standardní kuličkový trn

Standard mandrel

As the name suggests, standard is one of the most widely used mandrels and provides sufficient support for common bending parts.

Thin Wall Mandrel

Tenkostěnný kuličkový trn

Close pitch, Thin wall mandrel

This type is used in the bending of thin-wall tubes with smaller bend radii. The size of the coupling unit is one size smaller than in the a standard mandrel and the bearings are close together. This configuration provides greater support during the bend.

Ultra Thin Wall Mandrel

Ultra Tenkostěnný kuličkový trn

Ultra close pitch, Ultra thin wall mandrel

These are suitable for tube bending of very thin walls and very small radius bends. Similar to the thin-walled ball mandrel, it has a smaller size of connected parts.

Links

Spojovací články

Links

Links have a very important role on ball mandrels because they connect the balls to the shank. Selecting the proper links for your mandrel can have a significant impact on the life of the mandrel, so it is very important to always use the correct mandrel and implement proper assembly and setup.

As the balls are arranged closer together on the thin-walled and ultra thin-walled mandrels, the firmness of the links is compromised.

In terms of functionality, it is very important to use suitable materials for the tube, and setup the mandrel properly. For more information regarding mandrel functionality, please see more here: Tube Bending Guide.

Website omni-x.com using cookies for personalization of services. More Information     Close